Om

Creative Commons 

Syftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Det görs genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket ska ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål. Det enklaste sättet att licensiera ett verk är att använda vårt licensverktyg, som du hittar här.

Creative Commons Sverige

Arbetet med svenska Creative Commons påbörjades under 2004 och i februari 2005 övertogs arbete av Mathias Klang och Karl Jonsson vid Göteborgs Universitet. De svenska licenserna lanserades i december 2005. Sedan 2013 har gruppen kring Creative Commons i Sverige ändrats och idag består gruppen av Kristina Alexanderson (projektledare), Karl Jonsson (licensansvarig), Jonas Öberg (rådgivare) och Mathias Klang (pensionär i Borås) fungerar som ett stöd för gruppen. Under 2023 har Jonas Bäckelin tagit över ansvaret för webbplatsen och har rollen som Sweden Chapter Lead inom Creative Commons Global Network. Jörg Pareigis vid Karlstads Universitet är representant vid Global Network Council och Shaun Wiseman ansvarar för sociala medier.

Vi som arbetar med Creative Commons i Sverige är en frivillig grupp som vill sprida kunskap om Creative Commons, samt arbetar för att hålla de svenska versionerna av licenserna uppdaterade. Vi hjälper gärna till med frågor och tolkningar på hur licenserna fungerar, eller hur det går till att använda material som är licensierat.

Har du frågor kan du maila oss på [email protected]

Kristina Alexanderson, är projektledare för Creative Commons Sverige. Kristina arbetar som chef för Internet i skolanStiftelsen för Internetinfrastruktur. Nås lättast via mejl: [email protected] 

Karl Jonsson är licensansvarig för Creative Commons Sverige. Karl är verksam som jurist i Göteborg. Nås lättast via mejl: [email protected] 

Jonas Öberg är ansvarig för den tekniska delen av Creative Commons.