Om Creative Commons licenserna

Creative Commons-licens

Creative Commons Erkännande
cc by

Licensen Creative Commons erkännande innebär att du, som upphovsman, tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, även i kommersiella sammanhang. De som använder dina Creative Commons licensierade verk ska uppge att det är du som är upphovsman, när de använder, bearbetar eller sprider ditt verk.

Läs licenstexten by 2.5 Läs licensen by 4.0

image

Creative Commons Erkännande Dela lika
cc by-sa

Licensen Creative Commons erkännande, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, skapa nya verk på ditt verk, så länge de anger att du är upphovsman. Om det skapas nya verk utifrån ditt verk så ska dessa verk spridas och licensieras med samma licens, alltså nya verk ska spridas under samma villkor.

Alla nya verk som skapas utifrån ett verk som har den här licensen ska ha samma licens, som ursprungsverket.

Läs licenstexte by-sa 2.5. Läs licensen by-sa 4.0

image

Creative Commons Erkännande Inga bearbetningar
cc by-nd

Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar innebär att du som upphovsman tillåter spridning, kommersiell och ickekommersiell, men du tillåter inte att verket bearbetas. De som sprider ditt verk under denna licens ska sprida ditt verk oförändrat, och du tillåter alltså inte att verket bearbetas.I samband med användning eller spridning av verket ska upphovsmannen också anges.

Läs licenstexten by-nd 2.5 Läs licensen by-nd 4.0

image

Creative Commons Erkännande Icke kommersiell
cc by-nc

Licensen Creative Commons erkännande icke-kommersiell innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare på ditt verk, men inte att verket används i kommersiella sammanhang. I samband med att verket används så ska också upphovsmannen anges.

Läs licenstexten by-nc 2.5 Läs licensen by-nc 4.0

Creative Commons Erkännande Icke kommersiell Dela lika
cc by-nc-sa

Licensen Creative Commons erkännande, icke kommersiell, dela lika innebär att du tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera och bygga vidare, och skapa nya verk utifrån ditt. Så länge de erkänner dig som upphovsman och att de verk som skapas utifrån ditt verk ska licensieras  under samma villkor. De nya verk som skapas utifrån ditt verk kommer att ha samma licens.

Läs licenstexten by-nc-sa 2.5 Läs licensen by-nc-sa 4.0

image

Creative Commons Attribution Icke kommersiell Inga bearbetningar
cc by-nc-nd

Licensen Creative Commons Erkännande, icke kommersiell, inga bearbetningar innebär att du tillåter spridning men bara i icke kommersiella sammanhang. Verk som ligger under den här licensen får inte bearbetas och den som använder verket måste du erkänna dig som upphovsman.

Läs licenstexten by-nc-nd 2.5Läs licensen by-nc-nd 4.0

Creative commons noll CC (0)

Läs licenstexten CC (0)

2 thoughts on “Om Creative Commons licenserna”

Comments are closed.