Ska vi märka vårt digitala smakprov med en Creative Commons-licens? 

Efter ett spännande samtal med Josefine Hellroth Larsson som driver Mötesplats OER inom ramen för den ideella föreningen Wikimedia Sverige väcktes idéen om att vi på Adda Kompetens kan testa att märka våra digitala smakprov med en Creative Commons-licens. Det finns en ny guide för att ställa in rätt licensegenskaper, som fortfarande är under uppbyggnad. Detta blev ett enkelt sätt att skapa en licensbeskrivning som enkelt går att använda på en webbsida. Koden innehåller också metadata, som underlättar sökning, katalogisering och bearbetning av innehållet.Smakprov från Adda KompetensSmakprov på utbildningen Innovationsledning © 2023 avAdda AB är licensierad underCC BY-NC-ND 4.0

Tanken med Creative Commons är att materialet som delats blir en slags kreativ allmänning, men Sverige har även antagit Unescos rekommendationer om Open Educational Resources (OER). Det är därför Adda Kompetens vill märka sitt material med CC-licenser för att utveckla och testa nya hållbara strategier som stödjer livslångt lärande för alla. Observera att material som inte får bearbetas kan bidra till utbildning och lärande, men räknas inte som öppet innehåll.Adda-hjärta-Creative Commons