Licensvillkor

Licensvillkor

Den/De som har skapat ett verk och har upphovsrätten till det han/hon har skapat kan genom en Creative Commons licens låta andra använda verket, utan att fråga dig som upphovsman/rättighetsinnehavare om lov först.

Du kan bara använda Creative Commons licenser på verk som du själv har alla rättigheter till eller verk som du själv har skapat.

Creative Commons licenserna bygger på fyra villkor:

Attribution

Erkännande (Attribution)
by

Villkoret innebär att upphovsman ska erkännas i samband med att verket används, sprids, bearbetas. Villkoret erkännande följer med alla Creative Commons licenserna.

Noncommercial

Icke kommersiell (Non-Commercial)
nc

Villkoret innebär att du inte tillåter kommersiell användning av verket. Verk som ligger under villkoret icke-kommersiell får endast användas för icke-kommersiella syften.

No Derivative Works

Inga bearbetningar (No Derivative Works)
nd

Villkoret innebär att du inte låter någon bearbeta ditt verk.

Share Alike

Dela lika (Share Alike)
sa

Villkoret innebär att du tillåter att andra bearbetar eller bygger vidare på ditt verk. Men om verket bearbetas och den som bearbetat verket vill sprida bearbetningen vidare måste de göra det under samma licens.

Utifrån dessa villkor skapas sedan sex olika licenser.