Digital elevkompetens

Om du börjat använda EU:s självskattningsverktyg SELFIE, kanske du som jag funderat på översättningen av H7 under “Elevers digitala kompetens” (Område H). Svarsalternativen använder en femgradig Likert-skala.

  • H1 Säkert agerande: På vår skola lär sig eleverna att agera på nätet på ett säkert sätt. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att lära sig om säkerhet på nätet (t.ex. att inte dela personlig information och att använda starka lösenord) och vad de ska göra om de får problem (såsom oönskad kontakt)]
  • H3 Ansvarsfullt agerande: På vår skola lär sig eleverna att agera på ett ansvarsfullt sätt när de är på nätet. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att lära sig om hur de ska agera när de är på nätet (såsom att inte skicka skadliga meddelanden, inte delta i nätmobbning och inte sprida rykten) och vad de ska göra i fall av oacceptabelt beteende av andra]
  • H5 Kontrollera kvalitet på information: På vår skola lär sig eleverna att kontrollera att information på nätet är tillförlitlig och korrekt. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att lära sig att kritiskt granska trovärdighet och tillförlitlighet hos digitala resurser som de hittar på nätet (såsom inlägg, foton och videor på sociala medier), exempelvis genom att jämföra dem med legitima källor]
  • H7 Ge beröm åt andras arbete: På vår skola lär sig eleverna att ge beröm åt andras arbete som de hittat på nätet. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att lära sig att på ett korrekt sätt uppge var text, bilder, ljud eller videor kommer från som de har hittat på nätet och använt i sina elevarbeten]
  • H9 Skapa digitalt innehåll: På vår skola lär sig eleverna att skapa digitalt innehåll. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att remixa, redigera eller skapa digitala resurser såsom foton, videor, ljudfiler, bildspel eller tankekartor]
  • H10 Lära sig att kommunicera: På vår skola lär sig eleverna att kommunicera med hjälp av digital teknik. [Välj 5 endast om, enligt din mening, eleverna har många möjligheter att använda flera olika sorters teknik (t.ex. e-post, en webbplats, en blogg, videokonferenser eller sociala medier) i olika kommunikationssyften och för olika målgrupper, såsom andra elever eller lärare]

Det förslag jag har skickat in är att byta ut “Ge beröm åt andras arbete” till “Ge korrekt erkännande till upphovsman” med motiveringen att översättningen uppfattas som “Kudos to others work” istället för “Acknowledge author correctly”. Det kanske ska vara “Att använda källcitering” för att få betydelsen “To use attribution”, vilket har en tydligare koppling till Creative Commons.

Leave a Reply

Your email address will not be published.